Historien om mindestenen i Skive

Efter at Skive kommune meget velvilligt havde stilet et område til rådighed for en mindesten for Danmarks udsendte, gik et stort samarbejde mellem veterankoordinator Claus Mosbæk, Danmarks veteraner (Thy, Mors og Salling), Ingeniørkasernen og Skive Veteran café straks i gang, i spidsen for det hele stod Caféens formand Preben Sloth.

Man havde fået tilladelse til at søge efter en brugbar sten i øvelsesterrænet ved Skive Kaserne, man gik i gang med at søge, og det gav hurtigt resultat.

Stenen blev fundet på rullebanen syd for viadukten, hvor den var placeret på en sådan måde, at den tunge trafik ikke rev indkørslen op ind til terrænbefalingsmandens tjenestebolig. Verner Bay Andersen som var terrænbefalingsmand, havde fået stenen transporteret fra bakkerne mellem Dalum høj, hvor den var blevet brugt som sikring af dalumgård mod gennemkørsel.

At valget faldt på netop denne sten, var at mange der har gjort tjeneste på Skive kaserne, har gjort bekendtskab med stenen, da den pga. af den størrelse og dens placering har været et naturligt sted at tage et hvil på vej til skydebanen, og den har kunne bruges til at øve adgangskontrol.

Efter fundet af stenen, blev stenhugger Palle Jepsen fra Nordisk Granit i Skive kontaktet for at kunne kontrollere stenens egnethed og kvalitet. Efter Palle’s accept af stenen, blev forsvarets etablissement styrelse kontaktet for at få en godkendelse. Godkendelsen blev hurtigt givet og næste proces kunne gå i gang.

3.CBRN og konstruktionsbataljonen fik til opgave at flytte stenen fra dens placering ved viadukten, og til Nordisk Granit på Flyvej Skive.

Efter at stenen var blevet klargjort og graveret, blev den transporteret tilbage til Skive kaserne i trygge rammer. Den sidste del af processen var at klargøre fundamentet og anlæggelse af piksten som fundament for stenens endelige placering. Igen en opgave for de dygtige soldater ved Skive kaserne, som de løste til alles fulde tilfredsstillelse.

Lørdag den 24. oktober 2020, på FN’s 75 års jubilæum, blev mindestenen for Danmarks udsendte i international tjeneste, som er smukt placeret i Skive så endelig afsløret.

Stenen har nok den smukkeste placering man kan forstille sig, midt i mellem to store træer, bag ved Skive kirke (den røde kirke) og ved siden af Vor Frue kirke (den hvide kirke), tæt på Aakjær pigen, og med udsigt til den smukke natur i Skive ådal.