Velkommen til Historien om Danmarks veteraner lokalforening Thy, Mors og Salling

Torsdag d. 8 oktober 1987. havde lokalforening Viborg inviteret til en veteran aften på civilforsvarsgården i Nykøbing på Mors. Deres formål med denne aften, var at få dannet en arbejdsgruppe, som skulle arbejde hen mod at skabe en ny lokalforening under De Blå Baretter.

Der blev dannet en arbejdsgruppe, som kunne indkalde til stiftende generalforsamling i marts 1988, på generalforsamlingen blev det besluttet, at den nye lokalforening skulle hedde Thy, Mors og Salling.

Jørgen Staal Eriksen blev valgt som foreningens først formand, og han sad på posten frem til generalforsamlingen i 1991, hvor Erik Nielsen overtog stafetten og fik 2 år på posten som formand. I 1993 overtog Knud Thing posten som formand og gav den ikke fra sig før i 2007, Knud sad altså som formand i hele 14 år, foreningens længst siddende formand. På generalforsamlingen i 2007 var det så tid til at finde en ny formand. Den nye formand blev Mads Tonsgaard som overtog stafetten efter Knud, Mads sad som formand frem til 2011, altså 4 år på posten.

Mads trådte tilbage som formand i 2011 og overdrog foreningen trygt i hænderne på Poul V Larsen. Poul sad som formand i 4 år frem til generalforsamlingen i 2015. Her overtog Claus Mosbæk posten som formand, under Claus’ formandsperiode blev det på repræsentantskabsmødet 9 April 2016 besluttet, at De Blå Baretter skulle skifte navn til Danmarks veteraner. Claus måtte dog  pga. en udsendelse til Kosovo i 2016 overdrage formandsposten til en ”gammel” kending, nemlig Mads Tonsgaard, som sad frem til generalforsamlingen i 2017.

Maria Agerholm Thomsen blev valgt som foreningens første kvindelige formand i 2017, og hun fik 6 år på formandsposten, og valgte i 2023 at give stafetten videre til Peter Penner Ustrup, som sidder på posten den dag i dag (2024).