2017

Redsted M. d. 19. marts 2017

REFERAT

Generalforsamlingen

Danmarks Veteraner

Thy-Mors-Salling

Den 24.februar 2017.

 

Fanerne blev ført ind i lokalet, og undertegnede bød de fremmøde velkommen. Aftenen startede som det sig hører til en generalforsamling med en god solid spisning – gule ærter eller mørbradgryde med tilbehør. Vi var 17 personer til spisning, og 14 stemmeberettiget til generalforsamlingen.

 

—-GENERALFORSAMLINGEN—-

 

1) Valg af dirigent

Jørgen Staal Erichsen valgtes som dirigent. Ingen stemmetæller valgt.

 

2) Formandens beretning

Se bilag…

 

3) Kassererens beretning

Foreningen har en sund økonomi og kassebeholdning, så det gav ikke anledning til spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

 

4) Navneændring – Lokalforening

Landsforeningen har allerede vedtaget navneændringen til DANMARKS VETERANER, men iht. lokalforeningens vedtægter, skal lokalforeningens navneændring godkendes på en generalforsamling. Navnet DANMARKS VETERANER – Thy-Mors-Salling blev godkendt.

 

5)

Indkomne forslag

Der var ingen indkommende forslag.

 

6) Valg

Efter valget, i.h.t. vedtægternes § 5, mønstres følgende bestyrelse. Konstitueringen finder sted senere:

Formand: Maria Agerholm Thomsen (Nyvalgt formand)

Best.medlem: Jørgen Lindor Holm (Nyvalgt 2017)

Best.medlem: Jørgen Staal Erichsen

Best.medlem: Christian Andersen

Best.medlem: Niels Klingenberg Vistisen (Nyvalgt 2017)

 

  1. Suppleant: Poul V. Larsen
  2. Suppleant: Ole Vinholt

 

Fanebærer: Poul Erik Farsinsen

FN-Fanen: Jørgen Holm

NATO-Fanen: Flemming Christensen

Revisorer: Martin Klausen & Ove Sørensen

 

7) Valg til repræsentantskabsmødet i april 2017

Repræsentanterne til den kommende repræsentantskabsmøde i Karup d. 21. og 22. april, blev formand Maria A. Thomsen, Niels Vistisen og Flemming Christensen valgt.

 

8) Indlæg ved Landsformand Niels Hartvig Andersen

 

9) Indlæg ved Claus Mosbæk

 

10) Eventuelt

  • Forslag fremme om, at TMS selv afviklede FN-Dagen d. 24. oktober. Der er svært at få medlemmerne til at køre helt til Rindsholm Kro, så mente man, at det måske kunne være nemmere at lokke et par stykker mere til Tødsø.

 

oooooooooooooooOOOoooooooooooooooo

 

Efter generalforsamlingens afslutning, var der kaffe og kage.

Under kaffen, blev Marianne Hansen, Lisbeth Larsen og Helle Tonsgaard, tildelt De Blå Baretters Fortjenstmedalje i bronze, grundet deres meget store indsats ifm. servicering m.m. af bestyrelsen gennem mange år. Lisbeth Larsen var fraværende pga. sygdom. Hun vil få overrakt medaljen ved en senere lejlighed.

Overrækkelsen blev foretaget af Landsformanden.

 

Mødet sluttede kl. 22:00.

 

Således opfattet…

 

Mads Tonsgaard