2019

Formandens beretning 2019

2018 har været et omvæltningens år, et år hvor vi har arbejdet på at få DK VET TMS tilpasset den glædelige situation at veteran verden blomstre her i vores områder, vi har arbejdet på at få gode samarbejde med de 3 veteran cafeen i vores område, og her er vi godt i gang, og jeg tager hatten af for de mennesker der ligger det store stykke arbejde i at åbne dørene for alle os og give alle veteraner og pårørende et fristed, I gør det MEGA GODT, og jeg håber at samarbejdet fremover bliver stærkere og vi finder måden hvor vi kan støtte jer bedst mulige.

Vi har også arbejdet på at få henholdsvis Thisted og Morsø kommune i tale, om at få vedtaget veteran poitiker, med forskellige resultater, I Thisted har vi ikke kunne få kommunen i tale, men her har de gæve Thyveteraner taget sagen i egen hånd, og har fået hul i gennem, og vi bakker dem 100% op, men lader dem fortælle os hvordan og hvornår de ønsker støtte. I Nykøbing er vi inviteret til møde med kommunen ang. Veteran politik og nye lokaler som vi håber at kan få sammen med veteran cafe Mors, vi ser frem til et tætter samarbejde med dem også.

I Skive og Salling hørte vi fra veteran koordinator Claus mosbæk sidste år at han arbejde på sagen med veteran politik, så det overlod vi i gode hænder ved ham.

Dog har vi et arbejde foran os men at få etableret tætter samarbejde med cafeen i Skive som ryster det ene gode arrangement efter det andet ud af ærmet.

Vi har i 2018 været ude og lave lidt reklame med vorest flotte pavilion, den har været til åbenhus, dyreskue, flagdag, søren gade fordrag, og i samme forbindelse har jeg fået en kasse gode sager fra FN museet som jeg sælger af, har man ønsker til ting man gerne vil købe og vil man spare portoen så fang mig lige bagefter.

Vores har også vejret i 2018 til Nato dag,…………flagdag, FN dag…….  Vi har et håb om at fanen skal vejre mere og har derfor et forslag der gør fane tjansen mere fleksibel.

Vi havde også et flot 50års jubilærum i Fredericia, ………

Igen i år vil jeg sige tak til resten af bestyrelsen, for et godt samarbejde..

Jeg syntes vi skal rejse os og holde et minuts stilhed for dem af vores egne som i det forgangene år ikke længere er i blandt os.